Huisregels

Odapark is blij met uw bezoek maar zoals overal, heeft ook Odapark huisregels die op alle locaties van Odapark gelden;

* Kunstwerken zijn vaak kwetsbaarder dan u denkt, kunstwerken in expositieruimtes en in het Beeldenbos mogen daarom niet worden aangeraakt, tenzij anders vermeld.

* Fotograferen in Odapark mag, maar binnen zonder flits en statief. Houdt u rekening met het geldende beeldrecht; gebruik van de foto’s is onderhevig aan regels.

* Voor wie wil schrijven of tekenen tijdens het bezoek, dit mag. Het is niet toegestaan kunstwerken, tentoonstellingsmateriaal of muren als ondergrond te gebruiken.

* Op de grond zitten is toegestaan, houdt hierbij rekening met andere bezoekers.

* Rondleidingen door gidsen van buiten Odapark zijn toegestaan als de groep niet groter is dan 12 personen. Dit om ervoor te zorgen dat de expositieruimtes ook voor andere bezoekers toegankelijk blijven. Groepen die op eigen gelegenheid komen, worden nadrukkelijk verzocht het bezoek vooraf te melden. Begeleiders van de groepen worden geacht de deelnemers van de huisregels op de hoogte te brengen. De begeleiders krijgen bij binnenkomst een sticker waardoor de gastvrouwen en -heren de verantwoordelijken makkelijk herkennen.

* Bij bezoek van scholen moeten docenten en begeleiders toezien op een goed verloop. Per 10 kinderen dient er tenminste één begeleider te zijn, bij kleutergroepen tenminste twee.

* Odapark is voor eenieder gratis toegankelijk en dat willen we in de toekomst ook zo houden, een deel van onze inkomsten komt uit rondleidingen. Rondleidingen door gidsen van buiten Odapark zijn welkom, hiervoor geldt een vergoeding van € 37,50 in de kosten voor het onderhoud en het realiseren van de exposities.

* Eten, drinken en roken is in de expositieruimtes niet toegestaan. Gebruik van drugs is op het gehele Odapark verboden.

* Rugzakken, grote tassen en paraplu’s mogen niet mee in de expositieruimtes.

* Bezoekers zijn aansprakelijk voor iedere schade die ze, opzettelijk of per ongeluk, veroorzaken.

* Huisdieren zijn niet toegestaan in de expositieruimtes, met uitzondering van (blinden)geleidehonden. Huisdieren zijn in het Beeldenbos aangelijnd toegestaan. Hondenpoep dient ook in het Beeldenbos opgeruimd te worden.

* Er is cameratoezicht. De opnamen worden gedurende een door Odapark te bepalen periode bewaard en zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

*Bezoekers worden geacht algemeen geldende fatsoens- en omgangsnormen te hanteren.

* Bezoekers moeten de aanwijzingen (en evt. tijdelijke aanpassing van huisregels) van de medewerkers zowel binnen als buiten altijd opvolgen. Bezoekers die zich niet aan de huisregels of aan aanwijzingen van de medewerkers houden, kunnen worden verzocht Odapark te verlaten.