Contact

ODAPARK VENRAY
center for contemporary art

ODA MAASTRICHT
oda art location 2 cannerberg

Bezoekadres / Postadres
Merseloseweg 117 / 5801 CC Venray

Telefoon +31 (0)478 513 690

E-mail algemeen / office: info@odapark.nl
E-mail beeldende kunst / curator: pascalle.mansvelders@odapark.nl
E-mail horeca / feesten / bruiloften: info@goestinginhetpark.nl

E-mail educatie / rondleidingen: educatie@odapark.nl
E-mail pers / communicatiepers@odapark.nl / pascalle.mansvelders@odapark.nl

Ter verdere informatie betreffende contact

Onze curatoren waarderen het dat Odapark wordt gezien als een podium waar men graag wil exposeren. Echter, indien u besluit ons, zonder verzoek daartoe van onze kant, informatie toe te zenden, via email of post, realiseert u zich het volgende: Het is onmogelijk voor ons om op al deze verzoeken persoonlijk, in welke vorm dan ook, te reageren. Indien wij een mogelijke kans zien tot deelname aan een expositie zullen we u dat laten weten, indien niet dan hoort u niets van ons. We beseffen hoe belangrijk kunst is voor de maker, immers dat is het voor ons ook, desalniettemin zijn we organisatorisch niet in staat hier op een andere wijze invulling aan te geven. Met dank voor uw begrip en uw belangstelling voor Odapark.