Revitalisering Odapark

Odapark is behalve kunstinstelling en Beeldenbos ook een park om in te wandelen, met of zonder hond, en je te laten verrassen door aangelegd en oorspronkelijk natuurschoon. Het is een heel rijk geschakeerd landschap met oude bomen, lanen en stuifduinen. De vele bomen, struiken en heesters, gekoppeld aan een beheerste “wild”-groei hiervan doen de locatie veeleer beleven als een bos. Dit bospark wordt beheerd door verschillende groengroeperingen die Venray rijk is. Zij laten de natuur de vrije loop, maar volgen dit proces nauwgezet en met gevoel voor proportie. Daarnaast bewaken zij zorgvuldig de vogelstand en treffen jaarlijks maatregelen voor een vruchtbaar en ongestoord broedseizoen. De actieve deelname van deze verenigingen in bestuur en organisatie van Odapark heeft ertoe bijgedragen dat het zuidelijke deel van het park in oorspronkelijke staat werd hersteld: een zandverstuiving. Ook dit terrein werd geschikt gemaakt voor het tweeledige doel dat Odapark zich heeft gesteld voor het gehele park: de beleving van hedendaagse beeldende kunst in een vrije natuurlijke omgeving.

Groene impuls voor Odapark door Stichting Heidemij
Odapark vindt haar oorsprong in een park met theehuis waar meisjes uit het internaat van de Ursulinen gezond en beschermd buiten konden spelen. Het park is destijds echt aangelegd met slingerende bospaden, prieeltjes, een rolschaatsbaan en ook bijzondere boomsoorten en planten.

Aansluitend aan het oude park ligt het grotere bosgebeid met de stuifzanden van het Vlakwater. Dit deel is meer natuurlijk bos op voormalige heidevelden. Ook heeft in dit gebied ooit het zwembad van Venray gelegen met ligweides. Het fietspad deelt dit gebied in tweeën. Odaprk bestaat dus uit 3 delen en is in totaal 19 ha groot. In het deel van het bosgebied dat aansluit bij het oude parkgedeelte is het beeldenbos aangelegd door Odapark. Als je de geschiedenis van het afwisselende gebied niet kent ga je ongemerkt van het ene deel in het andere deel over terwijl alle drie de terreindelen hun eigen verhaal vertellen.

In de loop van de jaren is het bosgebied van Odapark op natuurlijke wijze erg dicht gegroeid. Daarmee wordt het donker. Dat is sfeervol, maar het wordt langzaamaan ook eenvormiger. De Vereniging Kon. Ned. Heidemaatschappij (verkort: Heidemij) adviseert en steunt actieve burgers of burgergroepen, die hun leefomgeving kwalitatief willen verbeteren. Sociale betrokkenheid en zelfwerkzaamheid zijn twee essentiële pijlers waarop de samenwerking gebaseerd is.

Op basis van historisch onderzoek, inventarisaties van het bomen-bestand en het programma van eisen is een inrichtingsschets gemaakt, waarbij naast de kunst, de rol van het park als ‘groene long’ voor de inwoners van Venray een belangrijke plaats gekregen. Het plan is gericht op een meer historische inrichting van het oude park met herstel van prieeltjes.

knhm_logo_tagline

Stevig aanpakken
Bezoekers hebben deze winter kunnen zien dat er al stevig aangepakt is door het kappen van veel bomen. Dat ziet er inderdaad overdonderend uit, maar deze inhaalslag was nodig. Als er een zomer overheen is gegaan zullen de meeste sporen weer verdwenen zijn en zal iedereen kunnen zien dat het bos gevarieerder is geworden met meer licht en ruimte. Dat geeft ook voor het Beeldenbos meer mogelijkheden.
De komende jaren zullen stapsgewijs delen uit het groene toekomstplan voor Odapark uitgevoerd worden. Wij hopen de overlast voor de bezoekers aan het park zoveel mogelijk te beperken maar vragen om uw begrip.

klik hier om het plan in te zien