BEELDENBOS

Odapark is behalve een kunstinstelling ook een park om in te wandelen. Het is een rijk geschakeerd landschap met oude bomen, lanen en stuifduinen. De vele bomen, struiken en heesters, gekoppeld aan een beheerste ‘wild’-groei geven de plek de sfeer van een natuurlijk bos. Dit bospark wordt beheerd door verschillende groengroeperingen die Venray rijk is. Zij laten de natuur deels de vrije loop, maar volgen dit proces nauwgezet. Daarnaast bewaken zij zorgvuldig de vogelstand en treffen jaarlijks maatregelen voor een vruchtbaar en ongestoord broedseizoen.
De actieve deelname van deze verenigingen in bestuur en organisatie van Odapark Venray heeft ertoe bijgedragen dat het zuidelijke deel van het park in oorspronkelijke staat werd hersteld: een zandverstuiving. Ook dit terrein werd geschikt gemaakt voor het tweeledige doel dat Odapark Venray zich heeft gesteld voor het gehele park: de beleving van hedendaagse beeldende kunst in een vrije natuurlijke omgeving.

NU TE ZIENBETWEEN A ROCK AND A HARD PLACE

Between a Rock and a hard Place
20 november 2021 t/m 6 maart 2022

Charlotte Koenen, Mariko Kuwahara, Nobuo Shimose en Thomas Hütten