Beeldenbos

Dankzij de kunst zien we niet één wereld

“Dankzij de kunst zien wij niet één wereld, de onze, maar zien wij deze verveelvoudigd en staan er net zoveel werelden tot onze beschikking als er oorspronkelijk kunstenaars zijn”…Marcel Proust.

Odapark neemt een unieke plek in in het Nederlandse culturele landschap, met een wisselend tentoonstellingsprogramma en een Beeldenbos waarin zo’n 64 beelden zijn opgenomen van hedendaagse internationale kunstenaars.

De essentie van het woordje kunst geeft al iets aan van haar wezen. Kunst is kunstmatig, door de mens gemaakt. Kunst is tegengesteld aan dat wat natuurlijk is, door de natuur als vanzelf geformeerd. In Odapark zijn beide tegenstellingen volop aanwezig. Zijn ze samengevoegd. Maar het is geen samensmelting voor de eeuwigheid.

Die oorspronkelijkheid acht Odapark van belang, niet het er te strak aan vast blijven houden. Sculpturen in het Beeldenbos hebben in Odapark dan ook geen vooropgestelde eeuwigheidswaarde. Vaak zijn ze, door het materiaalgebruik, zelfs bewust onderhevig aan verval in de natuur. Het gaat niet om de eeuwigheid maar om de context van de eigen tijd, wisselingen verandering zijn kernwaarden in Odapark. De totaliteit van natuur en kunst die, net als de wereld zelf, blijft veranderen.

De menselijke ingrepen, in de vorm van kunstwerken in ons Beeldenbos, zijn dan ook niet per definitie mooi. Hoogstens per ongeluk. De natuur is mooi, daar hebben wij helemaal geen kunst voor nodig. Maar natuur heeft geen bedoeling en kunst wel. Misschien kun je zelfs wel zeggen dat kunst de menselijke manier is om zich aan de natuur te ontworstelen, of in elk geval deze aan te vullen. Een kunstwerk kan een licht werpen op de wereld, en juist omdat het zo afwijkt hier in de natuur, kan dat heel verhelderend werken.

Het Beeldenbos van Odapark is gratis toegankelijk. De beelden mogen aangeraakt worden, echter niet beschadigd of beklommen (met uitzondering van beelden waarbij iets anders is aangegeven).

Zie ook het plan voor revitalisering van het bos.