Openingstijden

VAN MAANDAG 21 SEPTEMBER TOT EN MET DONDERDAG 1 OKTOBER IS HET ODA-PAVILJOEN NIET MET DE AUTO BEREIKBAAR. HOUD HIERMEE REKENING ALS U UW BEZOEK PLANT. VANAF DE PARKEERPLAATS IS HET EEN KORTE WANDELING NAAR BOVEN.

Geopend van donderdag t/m zondag 13.00 – 16.00 uur
Gesloten op maandag, dinsdag en woensdag

De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Het Odapaviljoen is rolstoel-toegankelijk, het park is grotendeels rolstoel-toegankelijk

 

LET OP:

Bovenstaande openingstijden zijn door de Corona-crisis helaas anders dan gebruikelijk. Wij zijn sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, voor hun veiligheid beperken we hun inzet tijdens deze periode zoveel mogelijk.

Verder hanteren wij in deze periode de volgende aanvullende regels:

– RESERVEREN IS NIET NODIG!

– Het maken van foto’s of video-opnames is niet toegestaan;

– Aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers van Odapark worden     te allen tijde opgevolgd;

– Wij willen u erop attenderen dat er geen gebruik kan worden        gemaakt van de garderobe;

– U volgt de route zoals deze is aangegeven.

– Het is sinds kort weer mogelijk om bij ons een kop koffie, thee of fris te gebruiken. Indien u bij Odapark wilt lunchen is dit enkel mogelijk na tijdige reservering.

De algemene richtlijnen van het RIVM zijn duidelijk en gelden te allen tijde, ook bij Odapark:

– Heeft u gezondheidsklachten dan vragen wij u niet te komen; blijf thuis bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden Celsius).

– Blijf ook thuis als iemand in huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.

– Uiteraard geldt de 1,5 meter regel zowel in het Odapaviljoen als in ons Beeldenbos;

 

En uiteraard blijven onze huisregels, https://www.odapark.nl/odapark/huisregels/ ook in deze tijd van kracht.

 

Bedankt voor uw medewerking!

 

 

ODAPARK is in 2020 gesloten op:
24 december / Eerste Kerstdag / 31 december