Tentoonstellingen

In beeldende kunst draagt Odapark een eigen en eigenwijze visie uit. Die zou je wel kunnen omschrijven als eentje die blindheid tegengaat. En in elk geval wars is van blinde vlekken. Het willen inzien en begrijpen in de brede context van de werkelijkheid is daarin de leidraad te beschouwen. Een belangrijk aansluitingspunt is dan ook te vinden in de wereldse actualiteit. Daarin wordt niet alleen het mooie opgezocht. “Leg je vinger op de wond, en druk goed hard. Spit de onderwerpen uit waarover niemand wil horen. Laat de achterkant zien van de façade…want kunst staat niet los van de wereld waarin we leven, het is enkel een poging die wereld beter te begrijpen via de omweg van de verbeelding…”, is een stelling Michel Houellebecq die Odapark past.

De conceptmatige aanpak van beeldende kunst staat bovenaan, het is een idee ergens achter dat in Odapark telt, en humor kan daarin als relativering van groot belang zijn. Een lichte toon immers kan iets zwaars in het wezen raken en niets mag daarin uit het oog verloren worden. Aan blind geloof doet Odapark niet, het onderzoekt en vraagt, zolang en vaak, dat geen deur ongeopend hoeft te blijven.

Naast een regulier tentoonstellingsprogramma organiseert Odapark om de twee jaar een grote multidisciplinaire kunstmanifestatie met een leidend en hedendaags thema. Deze thema’s zijn in de meeste gevallen gerelateerd aan de locaties waar de manifestaties plaatsvinden of leggen een verbinding met de vaak beladen betekenis van de betreffende locaties zoals die door functie, gebruik en cultuur in het verleden voor de dag van vandaag is ontstaan. Odapark ziet het als een manier om met hedendaagse kunst de wereld om ons heen te kunnen verbeelden. Binnen de programmering van deze manifestaties is er altijd plaats voor dwarsverbanden met andere kunstvormen, bovendien omvatten ze altijd samenwerking met meerdere culturele organisaties uit de Euregio.

Odapark draagt de idee uit dat kunst ‘voor en van iedereen’ moet kunnen zijn en is in die lijn gratis toegankelijk.