Sioux in Paradise

Johan Muyle

Publicatie verschenen bij Sioux in Paradise (Lost in Wonder, deel III) van Johan Muyle, te zien in Odapark van november 2008 tot februari 2009. In de tentoonstelling presenteerde Odapark nog niet eerder in Nederland getoonde mobiele sculpturen van de Belgische kunstenaar Johan Muyle. De tentoonstelling met de titel SIOUX IN PARADISE bevatte, naast werken op papier, voornamelijk gerobotiseerde skeletten die op de toeschouwers reageren en gemotoriseerde mobiele zetels met lichtgevende boodschappen waarop de bezoeker plaats kon nemen en zich door de tentoonstelling kon laten rondrijden. Met een forse dosis humor onderzoekt Muyle de maatschappelijke ontwikkelingen en de “condition humain”.

Johan Muyle vermengt niet alleen Westerse, Afrikaanse en Aziatische cultuurelementen, hij laat er zich eveneens in wisselende mate door inspireren. Voor deze ongewone vermengingen maakt hij zowel gebruik van volksspreuken, beelden uit de media, gebruiksvoorwerpen en/of decoratieve objecten. Muyle geeft zijn sculpturen een fictieve dimensie hierdoor creëert hij de nodige afstand om de wereld te beschouwen die zich dagelijks aan hem vertoont.

Johan Muyle is een atypische kunstenaar die niet in een bepaald hokje is onder te brengen en die de dominerende kunstvormen vrijwillig ontloopt, welke dat ook mogen zijn. Hij werkt al meer dan twintig jaar aan een complex oeuvre waarvan de verwondering die de sequenties van de geanimeerde sculpturen oproepen, gepaard gaat met een diepgaande beschouwing van de wereld van vandaag die volop aan het veranderen is. Hij ontwikkelt een uitzonderlijke en geslepen sculpturale bijdrage, in overeenstemming met belangrijke beschouwingen over de hedendaagse wereld, door uit sterk verschillende artistieke disciplines te putten, alsook uit de archetypes van de historische populaire cultuur, die hij tijdens talrijke reizen in India en Afrika heeft opgedaan.

uitgave: Yellow Now – Cote Art

tekst: Claude Lorent / Pierre-Olivier Rollin / Jean-Pierre Verheggen

fotografie: Marc Lander / David Marle

vormgeving: Guy Jungblut / Yellow Now

ISBN: 9782873402273

te bestellen via info@odapark voor … euro / aantal pagina’s: 157 / 2008