Boeketje Poëzie

Private Poetry

Boeketje Poëzie tot stand in het kader van het project Private Poetry, waarbij twaalf gedichten van Limburgse bodem onderdak vonden in zes wachthuisjes. Deze huisjes werden eerder opgesteld in Venlo en Maastricht en hebben nu permanent een plek in de binnentuin van Odapark. In de huisjes zijn voor de bezoeker de gedichten te beluisteren. In Boeketje Poëzie zijn alle gedichten opgenomen.

De huisjes zijn een ontwerp van vormgever Daan de Haan. Het auteursrecht van de gedichten berust bij de dichters en/of hun erfgenamen.

Bertus Aafjes / Frans Bude / Emma Crebolder / Cor Deneer / Rouke van der Hoek / Sasja Janssen / Paul Haimon / Jan Hanlo / Leo Herberghs / Pierre Kemp / Wiel Kusters / Miel Vanstreels.

uitgave en samenstelling: Letterkundig Centrum Limburg, derde druk, 2013 / Het LCL is aangesloten bij, en werkt samen met, het Huis voor de Kunsten Limburg.

vormgeving: Edwin Smet

te bestellen via info@odapark.nl voor …euro / aantal pagina’s: 16 / 2013