Observatorium

Johan Tahon

Grave Souls & Secrets I

verbeelding volgt niet altijd luid en open het pad van twitter en realityshows, maar vindt haar weg ook nog in persoonlijke sluiproutes van stilte, ernst en afzondering… Een bundeling soloprojecten die de grenzen aftasten tussen openbaring en beslotenheid, en daarmee laten zien hoe kunst het wezen kan vormen van de hoopvolle maar eenzame mens.

Curatoren: Marijke Cieraad & Pascalle Mansvelders

Johan Tahon (BE, 1965) / Projectruimte: Met zijn beelden trotseert Johan Tahon de wereld en creëert een eigen realiteit waarin hij de ondraaglijke eenzaamheid van de mens verbeeldt. Zijn sculpturen zijn witte wezens, vleugelloze engelen, donkere geesten die een gedaante van gips hebben aangenomen om zo een zichtbare rol in de werkelijkheid te vervullen. De kunstenaar heeft de beelden nodig als een vorm van bescherming, maar uiteindelijk worden ze tot figuurlijke pantsers. Immers wanneer de sculpturen worden uitgezonden in de wereld, blijken Tahons wezens intense uitingen van overgevoeligheid en existentiële angst van de gekwetste ziel, die voor de beschouwer vormen van troost blijken. In de projectruimte van Odapark zijn de beelden te zien zoals ze in het atelier, de gevoelswereld van de kunstenaar, zijn ontstaan. Te ervaren als een cirkelvormige beweging die eenzaamheid een heftige collectieve ervaring maakt.
uitgave; Ludion, 2008
concept: Luc Derycke
publicatie die tot stand kwam met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, afdeling Kunst en Cultuur en Galerie Gabriel Van De Weghe, Wortegem
fofografie: Stefan Vanfleteren / Mirjam Devriendt / Kunsthaus Zurich / Hamburger Kunsthalle
tekst: Paul Depondt / Wim Van Mulders / Peter Verhelst
vormgeving en zetwerk: Luc Derycke / Jeroen Wille / Studio Luc Derycke, Ghent
druk: DeckersSnoeck, Antwerpen
te bestellen via info@odapark voor …. / aantal pagina’s: …. / 2008