Gebed zonder einde

multiple 'bijbel'-boekje Pascalle Mansvelders & Franco Gori

Bij de tentoonstelling LIKE A VIRGIN, Maria als Wonder Woman verschijnt een bijbelachtig boekje met de titel: GEBED ZONDER EINDE, een ‘gebedsoefening’ in woord en beeld, met een prozaverhaal van Pascalle Mansvelders en foto’s van Franco Gori.Mieneke

 

Voor de tentoonstelling is fotograaf Franco Gori, door Odapark voor een vrije opdracht uitgenodigd met als enige aanwijzing het verhaal van Mansvelders. Hij koos ervoor ettelijke dagen door te brengen in Kapel in ’t Zand in Roermond, waar hij wachtte en aanschouwde, en sommige vrouwen na hun Mariagebed vroeg voor hem te poseren, op een plek voor de lange muur vol met danktegels. Spontaan en zonder verdere aanwijzingen zijnerzijds, enkel vanuit hun eigen gevoel en dat van het gebed dat ze zojuist hadden gedaan. Na het maken van de foto’s kwamen vaak de verhalen – en nog veel meer – los.

De foto’s zijn als wezenlijk onderdeel van de tentoonstelling te zien in het Theehuis van Odapark. Het boekje, met een bijzondere vormgeving van Andreia Costa en Tymen Cieraad, is te koop voor 10 euro. De art multiple in beperkte oplage, is verkrijgbaar in de Foyer, alle exemplaren zijn genummerd en gesigneerd. Deze uitgave van Odapark is ook verkrijgbaar via bestelling info@odapark.nl.