Governance
en ANBI

Governance


Odapark committeert zich aan Governance Code Cultuur en legt hierover verantwoording af in het jaarverslag.


ANBI

Stichting Odapark staat sinds 1 januari 2009 bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Vanaf 2012 is de Stichting Odapark  aangewezen als een culturele ANBI.
Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.
Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), publiceren wij onderstaand de benodigde gegevens:

Naam
Stichting St Odapark

RSIN/fiscaal nummer
8027.28.212

Contactgegevens
Odapark
Merseloseweg 117
Postbus 40, 5800 AA Venray
Telefoon: +31 (0)478 513690
E-mail: info@odapark.nl

Doelstelling
De doelstelling is te vinden onder het kopje: Visie

Bestuursleden

Het beloningsbeleid
De beloning van het personeel is te vinden onder nadere specificatie personeel van cultuurplan 2013-2016.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Een uitgebreid verslag van de tentoonstellingen en activiteiten is te vinden in het Jaarverslag 2017