Missie, visie, bestuur

 

ODAPARK: EEN TUIN VAN VERBEELDING EN CREATIVITEIT

Missie en Visie

De natuur doet haar eigen ding: ze groeit, floreert en verdort op haar eigen tempo. In het volle licht, of in onderaardse duisternis, of wij er nu bij zijn of niet. Zeker, we hebben invloed op haar groei en verval — ze doet het vaak beter in onze afwezigheid — de natuur staat altijd aan.

Mens en natuur zijn geen tegenpolen, maar daar staan we niet dagelijks bij stil. Daarom hebben we soms een ander perspectief nodig, om de schoonheid te zien in het alledaagse dat ons omringt. Zodat we nieuwsgierig blijven naar datgene wat dichtbij is en we toch niet goed kennen. Zie het zo: Om de wonderen van de natuur te kunnen waarderen en bestuderen, moet je soms een ‘kunstmatige’ tuin aanleggen. Odapark is een tuin van verbeelding en creativiteit, waar je de mooiste bloemen van dichtbij mag bewonderen en je af en toe kan prikken aan een scherpe doorn.

Wie een mooie bloem wil zien bloeien moet geduld hebben. Wij kiezen bij Odapark daarom voor een ander soort snelheid. We lopen niet achter de hypes en trends van de kunstwereld aan, maar nemen onze eigen omgeving, haar bewoners en haar verhalen als uitgangspunt. We zetten in op kunsteducatie voor alle leeftijden, omdat creativiteit en nieuwsgierigheid ieders leven kunnen verrijken. We geven regionaal talent – jong en oud – een podium, maar ook tijd, aandacht en vertrouwen. Om in de tuin-metafoor te blijven: we laten regionale makers groeien in een omgeving met genoeg voedingsstoffen, totdat hun wortels sterk genoeg zijn voor andere bodemsoorten.

 

Over Governance en over de ANBI status staat informatie op deze pagina. Daar kan men ook het jaarverslag en het cultuurplan downloaden.