Jaarverslag – Governance

JAARVERSLAG 2018
Een uitgebreid verslag van de tentoonstellingen en activiteiten is te vinden in het Jaarverslag 2018

Jubileum
Het jubileumjaar 2018 was voor Odapark een feest. 30.000 bezoekers, een enthousiaste pers en euforische medewerkers en vrijwilligers. Zoals dat gaat met Odapark feestjes: de inhoud was top, maar de kosten liepen enigszins uit de pas. De kosten waren € 25.000,= hoger dan begroot. En de inventief gemaakte en hoog gewaardeerde jubileumtentoonstelling ‘Weil Ich ein Mädchen bin’ was duurder dan andere exposities – dat dank je de koekoek.
Daar komt nog iets bij. Odapark had in 2018 minder opbrengsten uit sponsoring. Bijt nooit de hand die je voedt ;-).
Nu het feest voorbij is, rest ons daarom enige soberheid; ook dat gaat zo bij feestjes. De in alle euforie te veel gemaakte kosten gaan we dit jaar bezuinigen, met als randvoorwaarde: niet op de kunst!


Governance


Odapark committeert zich aan Governance Code Cultuur en legt hierover verantwoording af in het jaarverslag.


ANBI

Stichting Odapark staat sinds 1 januari 2009 bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Vanaf 2012 is de Stichting Odapark  aangewezen als een culturele ANBI.
Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.
Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), publiceren wij onderstaand de benodigde gegevens:

Naam
Stichting St Odapark

RSIN/fiscaal nummer
8027.28.212

Contactgegevens
Odapark
Merseloseweg 117
Postbus 40, 5800 AA Venray
Telefoon: +31 (0)478 513690
E-mail: info@odapark.nl

Doelstelling
De doelstelling is te vinden onder het kopje: Visie

Bestuursleden

Het beloningsbeleid
De beloning van het personeel is te vinden onder nadere specificatie personeel van cultuurplan 2013-2016.