Jaarverslag – Governance

JAARVERSLAG 2019

 

Een uitgebreid verslag van de tentoonstellingen en activiteiten is te vinden in het Jaarverslag 2019

Terugblik op een positief 2019 voor Stichting Odapark

Na een negatief resultaat in 2018 heeft Stichting Odapark het jaar 2019 afgesloten met een voorzichtig positief resultaat. Volgens Patrick van der Broeck, bestuursvoorzitter van het Odapark,  heeft verdere professionalisering van de bedrijfsvoering, de groei in educatieve activiteiten, het aantrekken van nieuwe sponsoren, stijgende horeca-inkomsten en de steun van vele partners en vrijwilligers geleid tot dit mooie resultaat.

De tentoonstellingen in 2019 brachten Odapark en haar bezoekers in contact met bijzondere verhalen en gemeenschappen uit de directe omgeving en urgente thema’s als klimaat, vrijheid en diversiteit. Zo maakte Franco Gori een ontroerend portret van de directe buren, de Zusters Ursulinen. Kunstenaarsduo Les Deux Garcons confronteerde de bezoeker met de verdwijnende variëteit aan diersoorten en de natuurlijke rijkdom die daarmee verloren gaat. In het najaar opende in bijzijn van een grote afvaardiging van de Molukse gemeenschap de tentoonstelling Art is a Shelter, Rumah, waar kunstenaars met roots in voormalig Nederlands-Indië hun interpretatie van dit verleden lieten zien.

Op het gebied van kunsteducatie was sprake van een zeer succesvol jaar. De activiteiten voor volwassenen kenden een lichte daling qua deelnemers, maar de workshops en rondleidingen voor basisschoolleerlingen en jongeren groeiden enorm. De deelname door middelbare scholieren verdubbelde, het aantal workshops voor basisscholen verzesvoudigde en liet een groei zien van 280 naar 1.902 leerlingen.

Patrick van der Broeck, bestuursvoorzitter: “Wij zijn trots op het resultaat dat wij in 2019 samen hebben behaald. Door het harde werk van ons team, ondersteund door onze fantastische groep vrijwilligers. Wij danken vrienden, sponsoren en andere stakeholders voor hun geweldige bijdrage.”

 

Governance


Odapark committeert zich aan Governance Code Cultuur en legt hierover verantwoording af in het jaarverslag.


ANBI

Stichting Odapark staat sinds 1 januari 2009 bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Vanaf 2012 is de Stichting Odapark  aangewezen als een culturele ANBI.
Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.
Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), publiceren wij onderstaand de benodigde gegevens:

Naam
Stichting St Odapark

RSIN/fiscaal nummer
8027.28.212

Contactgegevens
Odapark
Merseloseweg 117
Postbus 40, 5800 AA Venray
Telefoon: +31 (0)478 513690
E-mail: info@odapark.nl

Doelstelling
De doelstelling is te vinden onder het kopje: Visie

Bestuursleden

Het beloningsbeleid
De beloning van het personeel is te vinden onder nadere specificatie personeel van cultuurplan 2013-2016.