Jaarverslag – Governance

JAARVERSLAG 2020

 

Een uitgebreid verslag van de tentoonstellingen en activiteiten is te vinden in het Jaarverslag 2020

Terugblik op 2020 voor Stichting Odapark

 

Patrick van der Broeck, voorzitter Stichting Odapark: “Zoals voor alle kunst- en cultuurinstellingen is 2020 een uniek en zwaar jaar geweest. Waar ‘corona’ het woord was waar zo’n beetje elke zin of activiteit mee begon, dan wel mee werd afgesloten. Dat gold voor het Odapark eveneens.

De opening van de tentoonstelling “Je Loopt Door Mijn Hoofd” was geweldig: we moesten een toelatingsstop instellen vanwege het grote animo en het leeuwendeel van de bezoekers van deze tentoonstelling was een nieuw publiek voor ons. We konden zoveel mensen ontvangen omdat wij naast meerdere paviljoens natuurlijk een geweldig park hebben waar wij ook onze kunst tentoonstellen en waar we dus eveneens dankbaar gebruik van konden maken voor de opening.

2020 is ook het jaar geweest waarin we een korting kregen te verwerken op de provinciale

subsidie voor de periode 2021-2022. We blijven de provincie natuurlijk dankbaar voor de

resterende subsidie, en we werken er hard aan om weer onze status van ‘cultuurplaninstelling’ terug te verwerven. 

Dat doen wij met een behoorlijk vernieuwd bestuur: Esther Hartzema; Angelique Jansen; Wendy Linders en Fieke Jansen zijn als nieuwe bestuursleden toegetreden. Deze nieuwe leden zijn door middel van het openstellen van een vacature geworven. We hechten aan de governance code cultuur, die ook voorschrijft dat bestuursvacatures via een openbare bekendmaking geworven worden. En dat bevalt ons goed! Ook wordt het bestuur

nu ondersteund door Yvonne Jeuken. En dat doen wij samen met onze dik 60 vrijwilligers en onze curator Joep Vossebeld.

Financieel was het ook geen gemakkelijk jaar, maar met trots presenteren wij toch een weliswaar klein maar wel positief resultaat. We zien allemaal uit naar het vervolg van 2021. Waarin wij de vernieuwing doorzetten en doorbouwen aan het Odapark. Met vertrouwen en met ambitie.”

 

Governance


Odapark committeert zich aan Governance Code Cultuur en legt hierover verantwoording af in het jaarverslag.


ANBI

Stichting Odapark staat sinds 1 januari 2009 bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Vanaf 2012 is de Stichting Odapark  aangewezen als een culturele ANBI.
Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.
Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), publiceren wij onderstaand de benodigde gegevens:

Naam
Stichting St Odapark

RSIN/fiscaal nummer
8027.28.212

Contactgegevens
Odapark
Merseloseweg 117
Postbus 40, 5800 AA Venray
Telefoon: +31 (0)478 513690
E-mail: info@odapark.nl

Doelstelling
De doelstelling is te vinden onder het kopje: Visie

Bestuursleden

Het beloningsbeleid
De beloning van het personeel is te vinden onder nadere specificatie personeel van cultuurplan 2013-2016.