ODA Maastricht

ODA Venray en Maastricht

Odapark is momenteel bezig een nieuw format te ontwikkelen voor Oda Maastricht. Zoals het er nu uitziet gaat de eerste versie van start in de zomer van 2016, we houden u op de hoogte.

Uit de oorspronkelijke plannen:

In de 7e eeuw trok de heilige Oda vanuit haar vaderland via omwegen – waarin ze Venray aandeed – naar Maastricht op zoek naar genezing en vrijheid; ondergronds en blind voortgedreven door verbeeldingskracht. Odapark maakt dezelfde omzwervingen. Met eigenzinnige hedendaagse beeldende kunst die via de sluiproute van de verbeelding een weg kan wijzen in onze huidige samenleving. Parallel aan de levensloop van de heilige Oda, bewandelt Odapark anno 2013/14 de weg naar Maastricht.

Odapark is een doelbewust zeer toegankelijke kunstinstelling die zoveel als mogelijk het publiek ook actief opzoekt en tegemoet komt. Richting Maastricht in een denkbeeldige maar geloofwaardige cultuur-as tussen Noord en Zuid in de provincie Limburg. Na het idee van de trek naar Maastricht ontstond een oriënterende zoektocht naar een bijzondere en liefst beladen locatie. Immers Odapark heeft met haar projecten de afgelopen jaren steeds op vergelijkbare locaties gewerkt en ook deze traditie willen we voortzetten.

IMG_3565

In het 8 kilometer lang mergelgangencomplex naast het Kasteel Neercanne in het Jekerdal bij Maastricht, ligt het mergelgangenstelsel Cannerberg. Hierin heeft tot 1992 een ultrageheim NATO-hoofdkwartier onderdak gehad, het complex valt onder het beheer van Stichting Het Limburgs Landschap (SHLL). Door asbestvervuiling is het terrein verlaten. Na een zeer ingrijpende schoonmaakoperatie is het stelsel veilig verklaard en SHLL zocht een goede bestemming voor dit monument van de ‘Koude Oorlog’. Het complex betreft een wirwar aan hoofdgangen (aangeduid met straatnamen) metzijgangetjes, en daaraan verbonden een labyrint van grotere en kleinere kantoortjes, bunkers, onttakelde keukens, ziekenposten, computerruimtes, stookruimtes en dergelijke (zo’n 400 ruimtes in totaal). Kortom de ruïne van een oorlogsdorp onder de grond. Een reconstructie van deze ‘James Bondwereld’ is voor SHLL financieel en praktisch ondenkbaar omdat alle installaties en inrichtingselementen in verband met een grootscheepse schoonmaakactie verwijderd zijn. Het is er continu 10-12 graden en het complex heeft een luchtvochtigheid van meer 90%. Er is geen verlichting.

IMG_3884 kopie

In tegenstelling tot andere vergelijkbare complexen in Zuid-Limburg beschikt dit stelsel over betonvloeren, waardoor de toegankelijkheid vergemakkelijkt wordt. SHLL maakt er een kleine presentatie over de geschiedenis van dit complex. Het is nadrukkelijk de bedoeling van SHLL dat de grot toegankelijk wordt voor het publiek, en dat dit publiek een ‘verhaal’ te zien, horen en beleven krijgt. Het verhaal van wat zich hier heeft afgespeeld, van de dreiging van oorlog, van periodes in onze samenleving waarvan we kunnen leren door ze niet te vergeten. Een verhaal dat vertelt kan worden door hedendaagse kunst. Via Odapark.

foto 1 kopie 6

Kunst vertelt het verhaal

Een universeel verhaal vertellen, dat kan kunst bij uitstek. Op het moment worden er bijzondere oplossingen bedacht om de praktische ‘problemen’ van het onder de grond exposeren in een koud en donker gangenstelsel, het hoofd te kunnen bieden. Maar de sfeer en het verhaal van de plek zijn dermate uniek dat de uitdaging een welkome is. Door de al bestaande werkstructuur en kennis binnen Odapark op dergelijke verlaten locaties kunstmanifestaties te organiseren, bieden de heersende uitdagingen o.i. vooral mogelijkheden. Bovendien: Odapark bestaat in wezen al uit de combinatie van kunst/cultuur met landschap/historie. Odapark kan zich beroepen op een ruime ervaring in en met ettelijke (grote) beeldende kunstmanifestaties buiten en naast de eigen permanente locatie.

 

ART IS A SHELTER.

We houden u op deze plek op de hoogte van de ontwikkelingen…

IMG_3877