Oda Elders

Geen star museum maar een actief hersenspinsel voor iedereen

Odapark zoekt actief het publiek op. In de overtuiging dat het nieuwe model voor een kunstinstituut geen star museum moet zijn maar een actief hersenspinsel. Een utopie, een verbeelding. Een fantoom als platform. En dat platform verschuift. Van binnen naar buiten, van park naar elders, van noord naar zuid. Het kan overal zijn. 

Een keuze die voorkomt uit het feit dat Odapark gratis toegankelijke is omdat het uitvalsbasis een openbaar natuurgebied betreft waarvoor geen entreegelden te heffen zijn. Dit sluit nauw aan bij de kunst-inhoudelijke normen van Odapark: Kunst voor, door en met het publiek. Kunst is nadrukkelijk, geen democratie maar wel een plek waar naar iedereen geluisterd wordt. Want kunst is voor iedereen, en met iedereen bedoelt Odapark ook echt iedereen. Anders gesteld: lijkt er ergens in de kunst gezegd: verboden toegang voor onbevoegden…dan is dat een deur die Odapark graag opentrapt.

Sinds 2012, en in de geest van MINDMAP (hedendaagse kunst op historisch beladen locaties) ontwikkelt Odapark het concept ODA ELDERS. Zoals de naamgeefster, de heilige Oda, heeft Odapark een geboortegrond en uitvalsbasissen, maar het rekent de hele wereld tot haar domein en kent geen grenzen, enkel die die er mogelijk zijn in praktische beperkingen.

Onder de noemer ODA ELDERS vallen momenteel de projecten ODA MOBIEL (sinds 2013): interactieve mobiele installaties die letterlijke het publiek opzoeken. En ODA MAASTRICHT (mogelijk vanaf 2015), waarin Odapark met het Limburgs Landschap in het voormalige geheime NATO-hoofdkwartier Cannerberg in Maastricht (een 8 kilometer lang ontmanteld gangenstelsel) hedendaagse kunstmanifestaties gaat organiseren. In het kader van culturele verbondenheid gaan we hierin samenwerkingen met diverse instellingen en in verschillende disciplines. Alles met een enkel doel: kunst is wat je verwachtingen doorbreekt en dat kun je overal tegenkomen…