Denker of dromer

Met in ogenschouw Scheissbär van Erik Habets, een kennismaking met beeldende kunst in het Beeldenbos. Het programma wordt ingeleid met een kunstkijkles en verwerkt in een experimentele schilderles.

 

“Denker of dromer ?”

In dit programmaonderdeel krijgt de verbeelding ruimte door verschillende manieren van waarnemen in te zetten. Het kunstwerk Scheissbär is uitgangspunt voor de experimentele les waarnemend tekenen en vrij schilderen op klein en groot formaat.

“Iedereen is een kunstenaar”, zei Joseph Beuys. Als kunstenaar kun je je eigen wereld scheppen waarbij dieren menselijke eigenschappen krijgen en omgekeerd.

Afhankelijk van het weer wordt er in het Beeldenbos of in het Kunstlab gewerkt.