Kunstlab en educatie

ALGEMEEN

Odapark erkent het belang om hedendaagse kunst onder de aandacht van een breed publiek te brengen. De discussie over beeldende kunst en de betekenis ervan in onze samenleving beperkt zich niet alleen tot ingewijden. Wij zien het dan ook als één van onze kerntaken om educatieve activiteiten aan te bieden voor uiteenlopende doelgroepen van oud tot jong.

WIJ ZIJN BEZIG OM EEN NIEUWE OPZET VOOR EDUCATIE TE REALISEREN
DAT KOST VEEL TIJD

VOORLOPIG IS ER DAAROM GEEN ACTUELE INFORMATIE BESCHIKBAAR

 

Odapark beschikt tevens over een educatieve dienst voor rondleidingen en ondersteuning van projecten. Binnen de dienst hebben veel van de educatief medewerkers een specifiek vak- en aandachtsgebied, mede gebaseerd op hun kennis en ervaring met verschillende leeftijds-categorieën.
Rondleidingen voor groepen zijn aan te aanvragen via 0478-513690 of
educatie@odapark.nl.

 

Wij accepteren de CJP-cultuurkaart.