Kunstlab en educatie

ALGEMEEN

Odapark erkent het belang om hedendaagse kunst onder de aandacht van een breed publiek te brengen. De discussie over beeldende kunst en de betekenis ervan in onze samenleving beperkt zich niet alleen tot ingewijden. Wij zien het dan ook als één van onze kerntaken om edu-catieve activiteiten aan te bieden voor uiteenlopende doelgroepen van oud tot jong.
Binnen het educatie programma worden structureel voor kinderen, jongeren en volwassenen, workshops, cursussen, lezingen, themadagen en andere activiteiten aangeboden. Er zal steeds aansluiting zijn met het onderwijs, onder meer door middel van participatie-projecten en lessen/kijkwijzers die passen binnen de gestelde onderwijseisen. Daarnaast zal er in collaboratie met de scholen ingespeeld worden op vraag vanuit het onderwijs, en zal er samenwerking plaatsvinden met kunstenaars en andere interessante aanbieders van educatieve pro-jecten. Maar ook volwassenen – met of zonder kennis en ervaring met kunst – zullen op verschillende niveaus individueel of in groepen aan-sluiting kunnen vinden met het Kunstlab, Beeldenbos en de wisselende tentoonstellingen in Odapark. Het park en de natuur spelen een verbindende rol tussen kunst en educatie, waarop het nieuwe Kunstlab zich zal richten.

Odapark beschikt tevens over een educatieve dienst voor rondleidingen en ondersteuning van projecten. Binnen de dienst hebben veel van de educatief medewerkers een specifiek vak- en aandachtsgebied, mede gebaseerd op hun kennis en ervaring met verschillende leeftijds-categorieën.
Rondleidingen voor groepen zijn aan te aanvragen via 0478-513690 of
educatie@odapark.nl.

 

Wij accepteren de CJP-cultuurkaart.

KIJKWIJZERS:

De Kijkwijzer van het Kunstlab voor het basisonderwijs is hier gratis te downloaden.

De Kijkwijzer Beeldenbos voor het voortgezet onderwijs onderbouw.

De Kijkwijzer Beeldenbos voor het voortgezet onderwijs HAVO+, met een uitbreiding voor de tentoonstelling ECCE HOMO ERECTUS,

Extra Kijkwijzer bij de expositie ECCE HOMO ERECTUS