Buiten ODA

Beelden en elementen van Odapark buiten de eigen projecten en grenzen

Bij gelegenheid participeert Odapark in projecten van andere (kunst)instellingen en instanties. Ook worden beelden van het Beeldenbos geregeld in bruikleen gegeven en bevinden zich dan buiten Odapark.

Odapark heeft t/m 2012 in opdracht van de Gemeente Venray vier rotondes aan de Singels ingezet als tijdelijke tentoonstellingplekken voor hedendaagse kunst en cultuur. 2011 stonden vier beelden van Erik Habets als toegangspoorten van Venray in de openbare ruimte. De kunst van Erik Habets is verhalend en figuratief en hij maakt daarbij gebruik van Venrayse verhalen met een fikse dosis humor. De beelden Piëlhaasstunt, Mariabeeld, Back to Nature en Ego est Centrum ((foto) waren tot begin 2012 op de rotondes te zien totdat ze moesten wijken voor de Heilige Servaas, Heilige Anna en Heilge Oda in het kader van de kunstmanifestatie Mindmap.

Dankzij een sponsor is Piëlhaasstunt eind 2012 opgenomen in het Beeldenbos van Odapark en vanaf het voorjaar 2015 zullen ook Back to Nature en Ego est Centrum daar te vinden zijn.