Bronzen waarderingspenning

voor Sander van Lier en Edmond Staal

Burgemeester Luc Winants van de gemeente Venray heeft zaterdag 11 september twee bronzen waarderingspenningen van de gemeente Venray uitgereikt aan Sander van Lier (48) uit Venray en Edmond Staal (64) uit Venlo. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in het Odapark in Venray.

Sander van Lier (rechts op de foto) was van 2012 tot juni 2021 bestuurslid van Odapark. Nu hij onlangs is gestopt als bestuurslid, blijft hij wel als vrijwilliger actief.

Als bestuurslid was Sander van Lier verantwoordelijk voor bouwzaken en sponsoring. Hij legde succesvol nieuwe contacten met sponsors in de regio, wat Odapark de nodige financiële impulsen gaf. Hij was aanjager en sponsorwerver van de bouw van het Kunstlab in 2016. Het Kunstlab – als ruimte voor educatie aan kinderen en jongeren – is de afgelopen jaren een waardevolle uitbreiding gebleken, dat er zonder de inzet van Sander van Lier zeker niet was gekomen.

Daarnaast zet hij zich actief in voor de restauratie van erfgoed in het park. Hij stuurt hierbij de groep vrijwilligers aan die restauratie uitvoeren, hij helpt mee om de benodigde fondsen te verzamelen en zorgt voor de inkoop en keuze van de bouwmaterialen, passend bij de historische sfeer van het park.

In zijn laatste jaar als bestuurslid heeft hij de aanleg van het TOP-punt in Odapark begeleid, waarbij hij ervoor heeft gezorgd dat Odapark een mooi nieuw kunstwerk van Diana Ramaekers kreeg en een prachtig verhard hoofdpad. De week na zijn aftreden als bestuurslid maakte Sander van Lier bekend dat hij een nieuwe vrijwilligersgroep heeft opgericht: de werkgroep bouw en infrastructuur.

Edmond Staal (links op de foto) was vanaf 2004 tot en met mei 2021 als bestuurslid en vice-voorzitter verbonden aan het Odapark. Vanuit zijn beroepsachtergrond was en is Edmond Staal vooral betrokken bij de natuur in het park. Hij heeft zich, mede met steun van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, sterk gemaakt om een belangrijk deel van het Odapark in oorspronkelijke staat te herstellen. Dit ambitieuze meerjarige plan wordt de komende jaren uitgevoerd. Daarnaast staat hij de onderhoudsvrijwilligers en klussers met raad en daad bij met zijn adviezen. Mede door zijn enthousiasme en drive kon in 2016 het Kunstlab bij het Odapark worden gerealiseerd én werd er namens het Odapark een heus kunstwerk onthuld in het ondergrondse NAVO-hoofdkwartier bij Maastricht. Hoewel Edmond woonachtig is in Venlo, zet hij zich al meer dan 17 jaar vol energie in voor de cultuur en natuur in Venray. Hij ziet het park als een kunstinstelling van belang voor Limburg en als een unieke plek waar kunst en natuur samenkomen.