Bezoek van OBS De Weistersbeek

Vrijdagochtend 27 september werd de schijnbare rust in Odapark verstoord door 180 leerlingen van groep 1 t/m 4 van OBS De Weistersbeek uit Horst. Onder begeleiding van 35  leerkrachten en ouders en verdeeld in groepen, zochten zij hun weg naar diverse workshops en rondleidingen. Het hele Odapark was in gebruik, Shelly Lapré gaf een workshop in het KunstLab, Danshuis Venray in het Theehuis, Marlies van Zeben werkte met de kinderen in de foyer en Suzanne Berkers stond steeds met 30 leerlingen in het Beeldenbos te schilderen, Joke, Margo en Martin, drie van de vele Odapark-vrijwilligers verzorgden rondleidingen. Een deel van de kinderen deed de fotospeurtocht en weer een andere groep zat met Roel in de projectruimte om de vragen die de kinderen hadden voorbereid over de huidige tentoonstelling ART IS A SHELTER: RUMAH te beantwoorden.. Alle groepen voltooiden 3 activiteiten en na een ochtend vol indrukken trok de bonte stoet weer richting het altijd zonnige Horst.