Natuur

Samenspel van kunst en natuur

Met steun van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij werd een belangrijk deel van het park in de oorspronkelijke staat hersteld. Deze mooie film verteld een belangwekkend verhaal.

Odapark is behalve kunst-instelling en Beeldenbos ook een park om in te wandelen, met of zonder hond, en je te laten verrassen door aangelegd en oorspronkelijk natuurschoon. Het is een rijk geschakeerd landschap met oude bomen, lanen en stuifduinen. De vele bomen, struiken en heesters, gekoppeld aan een beheerste ‘wild’-groei hiervan doen de locatie veeleer beleven als een bos. Dit bospark wordt beheerd door verschillende groengroeperingen die Venray rijk is. Zij laten de natuur de vrije loop, maar volgen dit proces nauwgezet en met gevoel voor proportie. Daarnaast bewaken zij zorgvuldig de vogelstand en treffen jaarlijks maatregelen voor een vruchtbaar en ongestoord broedseizoen. De actieve deelname van deze verenigingen in bestuur en organisatie van Odapark Venray heeft ertoe bijgedragen dat het zuidelijke deel van het park in oorspronkelijke staat werd hersteld: een zandverstuiving. Ook dit terrein werd geschikt gemaakt voor het tweeledige doel dat Odapark Venray zich heeft gesteld voor het gehele park: de beleving van hedendaagse beeldende kunst in een vrije natuurlijke omgeving. 2e30e9513d60255a0d681c6bdf616ebb

Op basis van historisch onderzoek, inventarisaties van het bomenbestand en het programma van eisen is in het kader van de revitalisering van Odapark een inrichtingsschets gemaakt in samenwerking met Heidemij met aandacht voor de rol die Odapark heeft als expositieruimte, en als groene long voor de inwoners van Venray. Uitgangspunten voor het plan zijn, een meer historische inrichting van het oude park met herstel van prieeltjes. Meer informatie hierover is te vinden onder; Revitalisering Odapark.
3351b87eaf815c699e056c9cf5c4aaaf
 f1d92059d7da7fc0e64e6cc99fc796c5
63f3b99e94f50157dcbb935a1cf2a61e