Theehuisconcerten (5)

Consort Marten Root 8 april 2018

De Toverfluit

De fluit in al zijn gedaanten, al eeuwenlang geassocieerd met mythologie en betovering.

Die Zauberflöte, La Flûte de Pan, van Mozart tot Debussy, er zijn talloze voorbeelden die zelfs terug gaan tot de Griekse oudheid.

In de Griekse mythologie zou de fluit zelfs de doden kunnen opwekken.

Van het 16e eeuwse Franse chanson naar de 18e eeuw, vervolgens via Mozarts tijdgenoot Friedrich Hartmann Graf en Friedrich Kuhlau, die ook wel de Beethoven van de fluit werd genoemd voert dit programma u uiteindelijk naar Debussy, wiens betoverende Syrinx symbolisch is voor de functie van de fluit door de eeuwen heen.

Een andere titel voor dit programma zou kunnen zijn ‘Meester en Gezel’.

Marten Root is naast eerste fluitist van de Nederlandse Bachvereniging en John Eliot Gardiners Orchestre Revolutionnaire et Romantique docent historische fluiten aan het Conservatorium van Amsterdam en aan de Hochschule für Künste in Bremen. Hij speelt met drie collega’s, oud-studenten, op vier typen fluiten muziek uit 4 eeuwen. Doretthe Janssens, al meer dan 25 jaar collega bij de Bachvereniging, Felipe en Aysha (masterdiploma respectievelijk 2016 en 2017) beiden behorend tot de jongste generatie.

U hoort een renaissance consort (zie foto), de barokke traverse, klassieke en romantische kleppenfluiten en tot slot Debussy’s prachtige Syrinx voor fluitsolo gespeeld op een laat 19de eeuwse ’Louis Lot’, werkelijk de Stradivarius onder de fluitenbouwers.

Website Theehuisconcerten