Adelbert (5)

Subtitle“Leven van wat komt” door Prof. dr. Erik Borgman, theoloog

“Leven van wat komt” door Prof. dr. Erik Borgman, theoloog

Datum/Tijd
19/02/2018
20:15 – 22:00

Locatie
Odapark

 

De laatste vijftig jaar wil de kerk zich vooral aanpassen aan de eigentijdse samenleving en cultuur. Een moderne kerk in een moderne wereld gold en geldt als de weg naar de toekomst. Maar de moderne wereld verkeert in diepe crisis en weet zelf de weg naar de toekomst niet goed meer te vinden. Hoog tijd om een plan dat er direct na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) al was, alsnog uit te voeren: vanuit gelovig perspectief de eigentijdse ontwikkelingen analyseren. Zo kan zichtbaar worden wat in onze situatie ‘de tekenen zijn van de aanwezigheid van God en van zijn plannen’. Wat een onoverkomelijk probleem lijkt, kan een aanzet zijn voor nieuw begin.

Volgens Borgman biedt een gelovige visie op het leven een alternatief voor de overtuiging dat wij de werkelijkheid moeten temmen wil een goed leven mogelijk zijn. Deze gerichtheid op maakbaarheid sluit tal van groepen van het goede leven uit en leidt ertoe dat wij van onszelf voortdurend het onmogelijke eisen. Maar de wereld is al gered en het rijk van God is nabij, verkondigt het evangelie. Wat betekent dat voor onze omgang met vluchtelingen, voor het onderwijs, de zorg en de economie? Wat betekent het voor ons eigen leven?
Erik Borgman (Amsterdam 1957) studeerde theologie en filosofie in Nijmegen, promoveerde op een proefschrift over de bevrijdingstheologie en schreef het eerste deel van de biografie van Edward Schillebeeckx. Hij is lekendominicaan en thans hoogleraar publieke theologie en directeur van het Tilburg Cobbenhagen Center van de Universiteit van Tilburg.

Het bestuur van Adelbert Venray nodigt u van harte uit voor deze lezing. Introducés zijn welkom. Zie ook www.adelbertvenray.nl