Adelbert (6)

Sociaaleconomische en etnische gezondheidsverschillen in Nederland

“Sociaaleconomische en etnische gezondheidsverschillen in Nederland”
Prof. dr. Maria van den Muijsenbergh

Datum/Tijd
13/03/2018
20:15 – 22:15
Locatie
Odapark

Op 9 maart aanvaardt Prof. Dr. Maria van den Muijsenbergh haar ambt als hoogleraar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen door het uitspreken van haar oratie. Zij komt ons, vers van de pers, bijpraten over haar leeropdracht en haar ervaringen middels een lezing getiteld: “Sociaaleconomische en etnische gezondheidsverschillen in Nederland; hoe kan de zorg voor kwetsbare groepen burgers verbeterd worden?
Mensen met alleen basisschool leven 18 jaar korter in goede gezondheid dan mensen met een HBO of universitaire opleiding. Dit is het gevolg van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Wat zijn dat precies, waardoor worden deze veroorzaakt, maar vooral wat kunnen we daaraan doen – daarover gaat de lezing.
Prof. Dr. Maria van den Muijsenbergh (Heerlen 1956) is huisarts en bijzonder hoogleraar “Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte, integrale eerstelijnzorg” aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en bij Pharos, het expertisecentrum gezondheidsverschillen. Mensen met een lage opleiding, met schulden of dak-en thuislozen, en veel mensen met een migratie achtergrond zoals vluchtelingen zijn ongezonder dan andere mensen in Nederland. Zij onderzoekt en onderwijst hoe artsen en verpleegkundigen de gezondheid van deze kwetsbare groepen kunnen verbeteren.
Zij werkt daarnaast als huisarts/straatdokter in praktijk Buitenzorg in Nijmegen die zorg verleent aan daklozen en migranten zonder verblijfsvergunning.
Zij is voorzitter van het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen, dat dakloze migrantenvrouwen zonder verblijfsvergunning opvangt, voorzitter van de landelijke Adelbert vereniging en secretaris van de medische afdeling van het Thijmgenootschap.

N.B. Deze lezing is in afwijking van onze gewoonte op dinsdag gepland. Dit i.v.m. de viering van het 25-jarig jubileum van het Literair Cafe Venray op maandag 12 maart.