Missie, visie, bestuur

Missie Odapark:
Beheer en exploitatie van het Odapark en hierin gelegen gebouwencomplex, door middel van het organiseren van activiteiten, met name op het gebied van kunst en cultuur.

Over Governance en over de ANBI status staat informatie op deze pagina. Daar kan men ook het jaarverslag en het cultuurplan downloaden.

Als het wezenlijkste onderdeel van haar missie beschouwt Odapark het toegankelijk maken van actuele vernieuwende, maatschappijkritische kunst voor brede doelgroepen zonder daarbij concessies te doen aan de kunstinhoudelijke kwaliteit van het gepresenteerde. In de visie van Odapark is kunst voor iedereen. Zonder drempels op te werpen is Odapark een instelling die een basis biedt die door iedereen omarmd kan worden, die duidelijk communiceert maar die ook bewust (soms heftige) vragen oproept die aantonen wat de maatschappelijke betekenis van kunst is en kan zijn. Het debat dat we hierdoor voeren met ons publiek is gestoeld op de effectieve waarde van kunst, zowel in breed maatschappelijk als in puur kunstzinnig opzicht.
De eigen individuele kunstinhoudelijke invulling daarvan is een belangrijk uitgangspunt voor het profiel van Odapark. De wijze waarop beeldende kunst een mogelijkheid tot reflectie biedt op de hedendaagse werkelijkheid is een leidraad in de visie van Odapark. Verbeeldingskracht is in de beleving van Odapark een belangrijke maatschappelijke en sociale draagkracht door en voor de mens. De hier aanwezige samensmeltingen van natuur en cultuur enerzijds en kunst en horeca anderzijds, worden tot uiting gebracht in een in eigenzinnige houding die uitdraagt dat wat kunst juist zo bijzonder maakt wordt gevormd door het feit dat het zo ‘normaal’ en echt en oprecht voor iedereen is.
In deze lijn is Odapark voor iedereen gratis en vrij toegankelijk.

Odapark bestaat uit een kleine organisatie en de kunst-inhoudelijke leiding in de vorm van een curatoren-duo, is van groot belang om de gestaag opgebouwde naam en werkwijze binnen presentatie-instellingen in Zuid-Nederland ook op de lange termijn waar te kunnen maken. Sinds oktober 2011 bestaat het curatoren-duo uit Marijke Cieraad (beeldend kunstenaar, medeoprichter Odapark) en Pascalle Mansvelders (kunsthistorica, beeldend kunstenaar, publicist). Een samenwerking die de basis van voorgaande jaren verder ontwikkeld, in een lijn van kunst die via de omweg van de verbeelding het publiek – juist in veranderende tijden – uitdaagt.
Met kunst die vragen stelt in plaats van stellingen poneert; die visueel realistische herkenningen biedt maar bij nader inzien elke vorm van evenwicht doet wankelen. Kunst die refereert aan een pop-houding maar nadrukkelijk inhoudelijk sterk is; die benaderbaar is voor een breed publiek maar ook altijd iets te bieden heeft voor de meest geoefende kunstkenner. En die permanent inzet op de idee dat kunst is wat verwachtingen doorbreekt. Dit altijd met een open visie gericht op benaderbaarheid die we uitdragen in de bewuste keuze een instelling te zijn die gratis toegankelijk is en ook anderzijds geen drempels opwerpt. Kunst is, in onze ogen, nadrukkelijk geen democratie maar wel een basis die door iedereen omarmd kan worden.