Adelbert & Literair Café

‘Het geluk van Limburg’ door Marcia Luyten

Datum/Tijd
20/04/2017
20:00 – 22:00
Locatie
Janssen Dans- en Partycentrum Anno’54

MARCIA LUYTEN
Het geluk van Limburg
Op donderdagavond 20 april 2017 verwelkomen Adelbertvereniging en Literair Café Venray Marcia Luyten in Dans- en Partycentrum Anno’54 te Venray. Marcia Luyten is econoom en cultuurhistoricus. Ze werkt als schrijver, journalist, publicist en debatleider. Samen met een creatieve avonturier heeft ze drie kinderen. Ze wonen bij Amsterdam op een woonboot.

Marcia Luyten (Wijnandsrade, 1971) studeerde Bedrijfseconomie en Cultuur- en Wetenschapsstudies aan de Universiteit van Maastricht en volgde de Leergang Buitenlandse Betrekkingen aan Instituut Clingendael. Ze was van 1995 tot 2001 actief als schrijvend correspondent in Oeganda en Rwanda voor NRC Handelsblad (1995-1997) en de Volkskrant (1999-2001). Hierna is zij twee jaar actief geweest als diplomate van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast werkt ze als econome, cultuurhistoricus en debatleidster. Ze was een van de columnisten van de inmiddels opgeheven krant De Pers. Van eind 2006 tot begin 2010 heeft ze in Kampala (Oeganda) gewoond. In 2012 volgde Marcia Luyten Peter van Ingen op als VPRO-presentator van het televisieprogramma Buitenhof. Op 18 juni 2016 ontving zij de Brusseprijs voor haar boek Het geluk van Limburg over de geschiedenis van de steenkoolmijnen in deze provincie.

De titel van haar boek Het geluk van Limburg verbindt als eerste draad de sociaal-economische en sociaal-culturele geschiedenis van de Mijnstreek. De andere draad is de familiegeschiedenis van Jack Vinders, geboren in 1949 te Heilust, die met alles moest breken om zijn dromen na te jagen. De ene draad is historisch, de andere een vertelling waarin persoonlijke ervaringen en gevoelens doorklinken. De ene noemt zij objectief, de andere gebaseerd op subjectieve ervaringen van Sjaakie. Toen Sjaakie in 1949 geboren werd, zei iedereen dat de knul perfecte handen had voor onder de grond. Hij groeide op als de vierde generatie van een mijnwerkersgeslacht in Heilust, een mijnkolonie in Kerkrade. Een brave, katholieke gemeenschap die overliep van trots: de mijnwerkers konden harder werken, drinken, bidden, blazen, vechten en lopen dan de rest. En ze dienden de natie. Niet alleen Kerkrade draaide om kolen, een groot deel van Zuid-Limburg werd door ‘social engineers’ gevormd naar de aanwezige steenkool. Kerk, mijn en staat voerden een totalitaire regie over het mijnwerkersbestaan. Maar Sjaakie deed niet mee. Die ging zingen, het podium op. Terwijl de ster van Jack Vinders rees, begon in Heilust het verval.
Marcia Luyten schetst de glorie en ondergang van de Nederlandse steenkoolindustrie aan de hand van een bewogen familiegeschiedenis: een zoon die vecht tegen de demonen van een mijnwerkersfamilie en die met alles moet breken om zijn droom na te jagen, al zal hij de kolonie nooit echt verlaten. Marcia heeft dit boek eigenlijk alleen maar kunnen schrijven omdat ze er zelf vandaan komt, hetgeen blijkt uit het feit dat ze het boek opdraagt aan haar vader en moeder, kinderen van de Mijnstreek. Zijzelf kwam ter wereld aan het randje van de Mijnstreek, toen de mijnsluiting in volle gang was.

Samenwerking
Het is de tweede keer in het bestaan van Adelbert en Literair Café Venray dat zij leden, seizoenpashouders en belangstellenden uitnodigen voor een lezing op één en dezelfde avond. Zowel Adelbertvereniging als Literair Café Venray slagen er al jaren in interessante personen uit te nodigen voor een voordracht. Beiden kiezen daarbij een verschillende invalshoek: Adelbert Venray richt zich meer op wetenschap en cultuur in het algemeen en Literair Café spitst zich toe op het uitnodigen van schrijvers uit het Nederlandse taalgebied.
Culturele organisaties
Als je goed naar beide culturele organisaties kijkt, dringt zich de vergelijking op met een twee-eiige tweeling, een jongen en een meisje. De mannen lijken in de meerderheid te zijn bij Adelbert en bij Literair Café tref je meer vrouwen aan. Dat is helemaal niet zo vreemd. Het is algemeen bekend dat mannen meer interesse tonen in het lezen van non-fictie terwijl vrouwen meer fictie lezen. Alleen de leeftijdsopbouw van de twee ‘clubs’ is vrijwel identiek.

Unieke dialoog
Behalve het bijwonen van een boeiende lezing door Marcia Luyten ontstaat op deze avond een unieke kans elkaar te ontmoeten en een dialoog aan te gaan. Dat maakt deze gezamenlijke avond extra bijzonder! Adelbert en Literair Café Venray hopen u deze avond te mogen begroeten. U bent hartelijk welkom.

Boekverkoop en signeersessie
Tijdens de pauze van de bijeenkomst verzorgt Boekhandel Roojboek een boekverkoop en signeert Marcia Luyten haar boeken.
Donderdag 20 april 2017, aanvang 20.00 uur
Janssen Dans- en Partycentrum Anno’54 , Raadhuisstraat 6 , Venray
Entree: € 5,00 (ook voor seizoenpashouders van Literair Café Venray)

Website Adelbert Venray